BISFENOL A – STRENGERE BEPERKINGEN VOOR MATERIALEN DIE IN CONTACT KOMEN MET VOEDSEL

Conserves_Bisphénol A

Geplaatst op: 04/05/2018

Bisfenol A is een chemische stof die vaak wordt gebruikt bij de vervaardiging van kunststoffen, epoxyharsen of andere polymeren.

Die stof is al jaren het voorwerp van evaluatie van risico’s en expertise, aangezien ze als zeer zorgwekkend (SVHC) wordt beschouwd vanwege haar hormoonverstorende eigenschappen en toxische karakter, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens en milieu.

Regelgevend kader

In 2011 werd het eerste regelgevend kader opgesteld aangezien de reglementering het gebruik van bisfenol A (BPA) in zuigflessen verbood.

Dat wordt nu uitgebreid tot bekers en flessen voor baby’s in polycarbonaat.

Op 14 februari 2018 publiceerde de Europese Commissie Verordening (EU) 2018/213 die strengere beperkingen oplegt voor het gebruik van BPA in voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen. Meteen wordt ook bijlage I bij Verordening (EU) 10/2011 gewijzigd.

De effectieve datum voor de toepassing van deze tekst is vastgesteld op 6 september 2018. Er dient te worden opgemerkt dat alle producten die vóór die datum in de handel zijn gebracht, in de handel mogen blijven totdat de voorraden zijn uitgeput.

Verlaagde bisfenolmigratielimiet voor alle artikelen die met levensmiddelen in contact komen

De migratielimiet van BPA in alle kunststoffen die met levensmiddelen in contact komen, werd verlaagd tot 0,05 mg/kg.

Nieuwe beperkingen voor vernissen en coatings bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

De regelgeving m.b.t. de migratie van BPA die tot nu toe beperkt was tot kunststoffen die met levensmiddelen in contact komen, wordt voortaan uitgebreid tot vernissen en coatings:

  • Een wettelijke limiet van 0,05 mg/kg voor vernissen en coatings die in contact komen met levensmiddelen (met uitzondering van kinderverzorgingsartikelen)
  • Geen migratie van BPA is toegestaan voor vernissen en coatings die in contact komen met voeding voor jonge kinderen:

Verordening (EU) 2018/213 bepaalt immers dat “geen migratie van BPA is toegestaan van vernissen en coatings die worden aangebracht op materialen of voorwerpen die specifiek bestemd zijn om in contact te komen met zuigelingenvoeding en opvolgvoeding voor zuigelingen, voeding op basis van granen, babyvoeding, voeding voor medisch gebruik, ontwikkeld voor de voedingsbehoeften van zuigelingen en peuters, of dranken en soortgelijke producten op basis van melk, specifiek bestemd voor peuters.”

Fabrikanten van verpakkingen, kinderverzorgingsartikelen of distributeurs van consumptiegoederen of agrovoedingsproducten, u hebt er allemaal mee te maken!

AQUALEHA kan u hierbij helpen. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij onze zaakgelastigden.