ZEEWIER: ZWARE METALEN EN JODIUM ONDER TOEZICHT

Algues

Geplaatst op: 04/05/2018

Momenteel zijn er voor metalen en jodium in zeewier en halofyten geen maximumgehalten vastgesteld, hoewel die in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig kunnen zijn. Bijgevolg wil de Europese Commissie de blootstelling aan deze elementen in die verschillende producten laten evalueren.

 

Uit studies van de voorbije jaren blijkt dat algen en halofyten (planten, zoals zeekraal, die aan zoute omgevingen zijn aangepast) niet-verwaarloosbare concentraties zware metalen bevatten.

Verordening nr. 1881/2006 bepaalt reeds de maximumgehalten in voedingsmiddelen zoals voedingssupplementen op basis van algen of afgeleide producten van algen, maar voor algen zelf zijn er geen richtlijnen.

Consumptietrends verhogen blootstelling

In een tijdperk waarin consumenten steeds meer belangstelling hebben voor dergelijke voedingsmiddelen, moet de blootstelling aan zware metalen (arseen, cadmium, lood en kwik) en ook aan jodium (jodiumrijke algen kunnen tot overmatige inname leiden die gevaarlijk is) via de algen in ons voedsel worden geëvalueerd. Aan de hand van die evaluatie zal men kunnen beslissen over het al dan niet vaststellen van grenswaarden.

Betrokken diervoeders

Aangezien diervoeders ook bepaalde soorten algen kunnen bevatten, moet het onderzoek dan ook rekening houden met de mogelijke impact van deze contaminant op de gezondheid van dieren, alsook op voedingsproducten van dierlijke oorsprong.

Daarom wil de Europese Commissie, via aanbeveling 2018/464, de blootstelling aan jodium en zware metalen in zeewier en halofyten evalueren. Bijgevolg zullen er gegevens over de aanwezigheid van (anorganisch en totaal) arseen, cadmium, jodium, lood en kwik (methylkwik en totaal) in deze producten worden verzameld.

Aqualeha begeleidt u

Aqualeha kan u begeleiden bij de analyse van zware metalen en jodium in tal van producten. Voor meer informatie of een offerte kunt u bij onze zaakgelastigden terecht via dit formulier.