Wettelijke vermeldingen

Eigendom van de website

U bent momenteel aangemeld op de website “aqualeha.com” van AQUALEHA. Maatschappelijke benaming: AQUALEHA Les Tertres Noirs – B.P. 40526 – 35505 VITRÉ Cedex FRANCE – Tel. +332.99.74.10.58 – SIRET : 403488893 00013 – e-mail : contact@aqualeha.fr. Verantwoordelijke uitgever: Lionel LE MIGNANT – Algemeen directeur AQUALEHA.

Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van de website

Voyelle – Agence Web – Advies, Realisatie en Opleiding – Ontwerp van de website
Voyelle.fr
8, rue de la Rigourdière
Immeuble APOLLO
35510 CESSON SEVIGNE

FRANCE
Tel : 02 99 000 934
Fax : 02 30 96 08 10

Hosting

OVH SAS met een kapitaal van 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
APE-code 6202A
N° BTW : FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Persoonsgegevens

Op grond van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt u over het recht op verzet (art. 26 van de wet), toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en rechtzetting (art. 36 van de wet) van uw persoonsgegevens. Bijgevolg kunt u met ons contact opnemen om uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, onduidelijk of verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is, te laten rechtzetten, aanvullen, bijwerken of verwijderen. De informatie die u aanbelangt, wordt door onze klantenservice gebruikt in het kader van onze commerciële activiteiten of door onze hr-afdeling als onderdeel van onze wervingsactiviteiten. Wij geven die informatie niet door aan derden (zakelijke partners, enz.).

Platform inhoudsbeheer

WordPress

Kopie van webpagina’s

De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van pagina’s, gegevens en elk ander element van de website, door welk procedé of welke drager ook, is verboden en vormt zonder toestemming van de hoofdredacteur een vervalsing.

Aanmaken van links naar de website

Het aanmaken van links naar de website is onderworpen aan de toestemming van de hoofdredacteur. AQUALEHA kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere websites vanaf de website “aqualeha”.

Uitgevershandvest

De “aqualeha” website is een website die de diensten van AQUALEHA aanbiedt. De informatie op deze site zijn louter informatieve gegevens.