Wie zijn wij?

AQUALEHA kan op een rijke expertise bogen en biedt u een waaier aan diensten om alle risico’s betreffende levensmiddelen, veiligheid of milieu te voorkomen en goederen en mensen te beschermen. Dankzij onze experts en ons netwerk kunnen wij voldoen aan de vraag van een zeer ruime clientèle:

 • voedingsmiddelenindustrie
 • verwerkende industrie
 • petroleumsector
 • distributiesector (super- en hypermarkten, gespecialiseerde distributie, enz.)
 • kmo’s of grote groepen
 • commerciële catering
 • grootkeukens
 • overheidsinstellingen

enz.

Onze disciplines zijn opgebouwd rond 4 afzonderlijke polen die elkaar aanvullen. Op die manier kunnen wij onze klanten een volledige en op maat gemaakte dienstverlening bieden. Onze kracht: een ware overdracht van competenties tussen die disciplines voor een dienstverlening op maat.

AQUALEHA, sensorische studies

 • Hedonistische tests
 • Triangeltests
 • Gebruikstests voor thuis, enz.

AQUALEHA is al bijna 25 jaar de specialist in sensorische analyses. Door het aantal studies dat wij sinds 2010 hebben uitgevoerd (ruim 30.000), zijn wij een van de belangrijkste laboratoria in Frankrijk. Wij organiseerden de eerste vergelijkende studie samen met 25 andere laboratoria voor sensorische analyse.

AQUALEHA is lid van de AFNOR (Association française de normalisation) en beschikt over drie laboratoria in Frankrijk en Portugal en een netwerk van partnerlaboratoria in België.

Onze vestigingen in Rennes en Vitré zijn COFRAC-geaccrediteerd volgens de NFV 09-500 norm.

AQUALEHA, analyses

 • Bacteriologische en fysicochemische analyses van voedingsproducten (pathogenen, hygiëne-indicatoren, voedingswaarde-informatie, contaminanten, enz.)
 • Analyses en veiligheid van niet-levensmiddelen (samenstelling en werkingstests, contact met voedingsmiddelen, enz.)
 • Gezondheids- en milieuanalyses (waterkwaliteit, luchtkwaliteit, beroepsmatige blootstelling, enz.)

AQUALEHA biedt u een groot gamma analyses. Dat kunnen standaardanalyses zijn of analyses op maat van uw onderneming. Ze dekken een zeer breed spectrum en kunnen beantwoorden aan de problematiek van tal van sectoren. Als dat toch niet het geval is, stellen wij alles in het werk om via ons netwerk van partners aan uw vraag te voldoen.

AQUALEHA, audit en advies

 • Audit en advies inzake hygiëne en kwaliteit, veiligheid of milieu
 • Evaluatie van beroepsrisico’s

Begeleiding van de klanten d.m.v. audits en advies vormt de kern van onze dienstverlening. Wij bieden u al onze expertise op het terrein en onze capaciteit om op het hele grondgebied op te treden. Wij bieden u concrete oplossingen en kunnen uw aanpak inzake kwaliteit, hygiëne en milieu bevorderen.

Dankzij de IPRP-erkenning (Intervenant Prévention des Risques Professionels) in Frankrijk beschikt AQUALEHA over vaardigheden om u te helpen bij de beoordeling van beroepsrisico’s, het bijbehorende preventieplan en, meer in het algemeen, bij alle problemen m.b.t. gezondheid op het werk (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels).

MetrologieAQUALEHA, inspectie en metrologie

 • Inspectie van de normen inzake commerciële catering
 • Conformiteitscontrole van varkensvlees met “label rouge”
 • Conformiteitscertificering van producten
 • Certificering voor de verkoop van fytosanitaire producten
 • Controles in opdracht van de staat: wettelijke metrologie van brandstofpompen en weegschalen, periodieke inspectie van ICPE’s (installation classée pour la protection de l’environnement) onderworpen aan voorschriften

Door onze ervaring en onze kennis van gebieden met complexe voorschriften kunnen wij u een hoogwaardige service bieden. In geval van afwijkingen van de voorschriften of van normatieve referenties stellen onze observaties u in staat om te evalueren in welke mate u ze beheerst en uw acties voor verbetering op een efficiënte wijze te plannen.

Aqualeha in enkele cijfers

icone_microscope_blue

5

vestigingen

in Frankrijk, België en Portugal

people

220

medewerkers

onder wie 5 in de vestiging in Brussel

icone_calendrier

750

laboratoria

icone_mains

50

partnerlaboratoria

Ons team

Met AQUALEHA beschikt u over een zeer ruim en coherent dienstenaanbod.

U kunt vertrouwen op toegewijde, hooggekwalificeerde gesprekspartners met een volledige kijk op al onze diensten.

Equipe recentrée

Ons engagement

Ons verhaal

AQUALEHA ontstond in januari 2015 door een fusie tussen het laboratorium LEHA en AQUA, een audit- en consultancybedrijf.

notre-histoire-paysage-768x511